Timeregistrering

Mosoft:Timereg er et program og et verktøy utviklet for å være funksjonelt, tids- og kostnadsbesparende. Produktet kan utvides med tilleggsmoduler for registrering via mobiltelefon eller web og stempling på touch-skjerm. Disse modulene bruker Internett til å sende informasjonen direkte til bedriftens økonomisystem.

De fleste av våre kunder benytter Mosoft:Timereg fullintegrert med programpakken Uni Økonomi, det vil si mot modulene for lønn og faktura, som videre er integrert mot regnskapsmodulen.


Noen av mulighetene i våre timefangst løsninger:

 • Føre timer fra PC, Mobil eller Nettbrett
 • Windows program eller nettsider
 • Kontinuerlig og online timefangst
 • Føre rett mot aktuelt prosjekt og jobbpakke (Item i Uni)
 • Innfri lovkrav om dokumentasjon
 • Riktig prosjekt (skille mellom hoved eller underprosjekt)
 • Føre mot timeart – hvor timeart kan inneholde flere lønnsarter
 • Rapport over hvem som fører timer
 • Eksport til Huldt&Lillevik lønn
 • Maskin og person metodikk
 • Ansatte kan følge med selv
 • Opparbeiding av flexitid via faktor
 • Et stort utvalg av rapporter
 • Hvem er på jobb
 • Når startet dagen


Mosoft:Timereg er enkel i bruk

Mosoft:Timereg har et enkelt brukergrensesnitt og vil for brukeren ha en lav brukerterskel. Samtidig gir programmet god oversikt over registrerte timer.
Mosoft:Timereg kombinert med Uni Contracting, vil gi ledelsen en effektiv prosjektoppfølging som videre gir god oversikt over kostnader og inntekter. Det finnes gode rapporterings muligheter, med eksport til Excel for videre bearbeiding. For den som ikke har behov for prosjektoppfølging, kan man enkelt gjøre fakturering
direkte fra Mosoft:Timereg med fakturakjøringsfunksjonen. Faktura sendes til kunde
med timegrunnlag som vedlegg i en og sammeoperasjon.


Med tid i fokus 
Timeregistrering skal være enkelt, gi god oversikt og ta minimalt med tidSe også:

Timeplanlegger

Planlegg ansattes tid, kontroller og fakturer!
Planlegger man godt, vil registering av timer for  faktura og lønn være gjort i samme operasjon.

Modulen er en integrert del av Mosoft Time og er koblet til Uni Faktura med Contracting. Aktivitet / arbeid planlegges i modulen og godkjennes der. Deretter blir timene flyttet til Mosoft Timereg. Data er da klare til fakturering og utlønning samt at de er registrert mot riktig prosjekt i regnskapet.

Les mer
Ny Touch løsning, samarbeide med Tidsbanken

Vi i Mosoft har inngått et samarbeid med Tidsbanken om en integrasjon av deres løsning for registering av timer i et arbeidsmiljø der ansatte er fast til stede - En Touch skjerm løsning.

 

Denne passer for produksjonsbedrifter eller andre som jobber på prosjekter der behovet er å registrere timer med tanke på frammøte og tid jobbet mot gitte prosjekter og oppgaver. Timene havner rett i Mosoft Time inni i Uni Økonomi. Det innebærer at timene kan benyttes både til fakturering direkte, prosjekter i Uni Contracting og i Uni lønn direkte, slik som de andre Mosoft løsningene, Mobil og Web gjør i dag.

Les mer

Mosoft Timeregistrering produkter

Vi kontakter deg
Navn:
E-post:
*
Telefon:
Mosoft Økonomisystemer AS
Tel: 56 59 93 30

Mosoft Web AS
Tel: 22 86 93 00

Mosoft Netsky AS
Tel: 56 59 93 30
salg@mosoft.no
support@mosoft.no


© 2012 - MOSOFT ØKONOMISYSTEMER AS - Tel: +47 56 59 93 30
E-post: salg@mosoft.no